Budownictwo drogowe i infrastruktura drogowa

Dział skierowany do projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi w danych regionach. W ramach Budownictwa drogowego i Infrastruktury drogowej omawiane są tematy związane z drogami, mostami, parkingami, elementami infrastruktury drogowej i inżynierą ruchu.

Budownictwo drogowe i infrastruktura drogowa

Firma AS PPH jest polskim producentem odwodnień liniowych zrzeszonym w Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji z siedzibą w Warszawie. Elementy systemu AS są powszechnie stosowane w budownictwie do liniowego odwadniania nawierzchni dróg, parkingów, garaży podziemnych i piętrowych, stacji paliw, myjni, placów itp. Korytka AS są sprzymierzeńcem środowiska naturalnego, chronią grunty i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem.

Więcej…