Budownictwo drogowe i infrastruktura drogowa

Dział skierowany do projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi w danych regionach. W ramach Budownictwa drogowego i Infrastruktury drogowej omawiane są tematy związane z drogami, mostami, parkingami, elementami infrastruktury drogowej i inżynierą ruchu.

bariery bezpieczeństwa