BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM LUBELSKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

21 LUTEGO 2017r. (WTOREK)

Hotel Victoria – Lubelskie Centrum Konferencyjno-Hotelowe
sala: centrum konferencyjne A+B
Lublin, ul. Narutowicza 58/60


  • Nowe technologie - Viacon Polska
  • Zastosowanie kruszyw węglanowych do mieszanek mineralno-asfaltowych i betonów
  • Nowoczesna armatura wykorzystywana w kanalizacji grawitacyjnej - przykłady zastosowania i doboru
  • Geosiatki komórkowe - nowoczesny system przenoszenia obciążeń przy budowie dróg, poboczy, linii kolejowych, lotnisk oraz stabilizacja skarp i nasypów
  • Jak skutecznie i trwale uzdatnić i stabilizować grunty spoiste przy użyciu spoiw wapiennych
  • Georuszty heksagonalne  - efektywnym sposobem stabilizacji warstw kruszywa nawierzchni drogowych
  • Konstrukcje oświetlenia drogowego, systemy prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych
  • Zastosowanie georusztów oraz grodzic winylowych w budownictwie infrastrukturalnym
  • Najbliższe zmiany przepisów w budownictwie - projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem branży drogowego.