INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA BUDYNKÓW

SEMINARIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKICH NAPIĘĆ, BIUR PROJEKTOWYCH I INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

17 MAJA 2017 (ŚRODA)

Centrum Konferencyjne Targów Kieleckich
Kielce, ul. Zakładowa 1
sale konferencyjne LAMBDA i KAPPA


 • Systemy tras kablowych, kanałów podpodłogowych, konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych – optymalizacja i prawidłowy dobór elementów przy projektowaniu
 • Automatyka budynków - rewolucyjny system bezprzewodowej komunikacji radiowej Z-Wave stosowany do komunikacji domowych urządzeń elektrycznych; służący do połączenia w jedną sieć sprzętu elektrycznego takiego jak: oświetlenie, termostaty, alarmy, komputery, telefony, klimatyzacja oraz sterowanie elektrycznymi oknami i roletami
 • Perfekcyjna instalacja elektryczna. System instalacji wtykowej  – elektryczny interfejs między zasilaniem i rozdziałem energii. Szybko i bezbłędnie od projektu po realizację. Niezawodna automatyka budynkowa w praktyce
 • Oprawy i dynamiczne systemy oświetlenia awaryjnego z własnym zasilaniem, oprawy z autotestem, a także mikroprocesorowe systemy oświetlenia awaryjnego z oprawami indywidualnymi i z centralną baterią w świetle aktualnych przepisów i dopuszczeń CNBOP zintegrowane z kluczowymi systemami ppoż obiektów wielostrefowych
 • Nowoczesne okablowanie budynków. Nowoczesne systemy transmisji sygnałów TV w budynkach. Jak prawidłowo zaprojektować i wykonać instalacje teletechniczne budynków jedno- i wielorodzinnych zgodnie z postanowieniem i rozporządzeniem Ministra  TBiGM z dnia 6.11.2012 r. oraz ich uzasadnienie - przykłady i następstwa błędów projektowych i wykonawczych.. Projektowanie zbiorczych instalacji TV/SAT, WLAN/LAN, CCTV
 • Infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych (e-mobility) z wykorzystaniem magazynów energii. Modułowe zasilacze UPS - optymalne rozwiązanie nie tylko dla Data Center
 • Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa. Systemy odporne na działanie pożaru. Program obliczeniowy do projektowania metalowych tras kablowych i koryt kablowych zgodnie z normami bezpieczeństwa. Konstrukcje normowe i nietypowe
 • Kable nadprzewodzące w teorii i w praktyce. Unikalne rozwiązania techniczne obecne w przewodach i kablach. Innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach mieszkalnych, handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznych
 • Ochrona i nadzór silników. Nowe rozwiązania. Wyłączniki silnikowe SM1P… i SM1R… Softstarty ADXC i ADXL. Przemienniki częstotliwości seria VLB3. Układy do kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej. Układy do samoczynnego załączania zasilania rezerwowego
 • Projektowanie systemów elektrycznych. Prawidłowy  dobór zasilania gwarantowanego w systemie zasilania obiektów. 100–600 kVA – zasilacz UPS nowej generacji. Warunki zapewnienia pracy synchronicznej zespołów prądotwórczych z siecią sztywną
 • Uniwersalny 6-kanałowy przełącznik dotykowy i jego zastosowanie w instalacji tradycyjnej oraz inteligentnej. Zalety rozproszonego systemu automatyki, opartego o własny protokół, bez opłat licencyjnych z darmowym oprogramowaniem konfiguracyjnym
 • Lampy automatyczne LED przeznaczone do oświetlenia wnętrz budynków. Lampy automatyczne LED wyposażone w moduł oświetlenia awaryjnego. Oświetlenie biur w oparciu o panele LED. Lampy przemysłowe i oświetlenie terenu
 • Instalacje telekomunikacyjne w budynkach wielorodzinnych w świetle obowiązującego rozporządzenia MTBiGM - projektowanie, realizacja, wsparcie techniczne
 • Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne- teoria a praktyka. Zasady prawidłowego doboru i projektowania w oparciu o przepisy i normy. Najczęściej popełniane błędy projektowe i  wykonawcze. Aktualne wymagania w zakresie utrzymania, konserwacji i przeglądów instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego