BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM ZACHODNIOPOMORSKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

15 LUTEGO 2018 (CZWARTEK)

Hotel Victoria - Lubelskie Centrum Konferencyjno-Hotelowe
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 58/60
Sala: centrum konferencyjne A+B


  • Samozagęszczające się mineralne mieszanki do wypełniania wykopów, nieczynnych kanałów i zbiorników; pianobeton o doskonałych parametrach izolacyjności cieplnej i akustycznej gwarantujący dobre wypełnienie przestrzeni wokół rur i innych instalacji oraz kolorowe nawierzchnie betonowe z wyeksponowanym kruszywem jako nowoczesne rozwiązania dla budownictwa drogowego
  • Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego, w betonach konstrukcyjnych oraz w  mieszankach mineralno-asfaltowych
  • Stabilizacja gruntów i wzmocnienia podbudów drogowych i kolejowych za pomocą geosiatek o sztywnych integralnych węzłach. Wykorzystanie grodzic winylowych w inżynierii lądowej i wodnej
  • Elementy zwieńczeń przypowierzchniowych z tworzyw sztucznych do studzienek kanalizacyjnych -  skuteczne sposoby regulacji i posadawiania włazów i wpustów wpływające na komfort użytkowania  nawierzchni dróg publicznych
  • Ekonomika stosowania betonu w systemach kanalizacyjnych – porównanie nowoczesnych prefabrykatów betonowych z żelbetowymi, Trwała kanalizacja – kryteria doboru i wyboru materiałów. Studium przypadku
  • Nowe podejście do stabilizacji gruntów. Wysokiej jakości spoiwa wapienne oraz urządzenia zapewniające obniżenie kosztów budowy, podniesienie efektywności i optymalizację czasu pracy
  • Projektowanie i wykonywanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp z zastosowaniem geosiatek i georusztów. Przykłady obliczeniowe i zasady wymiarowania
  • Słupy świetlne zwiększające poziom bezpieczeństwa ludzi na przejściach dla pieszych oraz podnoszące poziom widoczności. Wysoki poziom bezpieczeństwa biernego słupów oświetleniowych Alumastu zmniejszający ryzyko utraty życia i zdrowia kierowców oraz pasażerów pojazdów podczas zderzenia
  • Ostateczny projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego - kategorie inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych oraz infrastruktury technicznej - omówienie wybranych zagadnień