INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

SEMINARIUM WIELKOPOLSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I KANALIZACJI, BIUR PROJEKTOWYCH, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

15 MARCA 2018r. (CZWARTEK)

IBB Andersia Hotel,
sala konferencyjna Barcelona G+H /Malaga i Barcelona (I piętro)
Plac Andersa 3, 61-894 Poznań


  • Wysoka wytrzymałość, szczelność i twardość połączona z wysoką odpornością na ścieranie i korozję. Systemy rur kamionkowych - rozwiązanie dla kolejnych pokoleń. Przykłady nietypowych rozwiązań w przypadku budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych
  • Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych do zagospodarowania wody deszczowej wspomagające lub zastępują tradycyjne systemy kanalizacyjne. Prawidłowy dobór separatorów substancji ropopochodnych oraz armatury kanalizacyjnej
  • Automatyczne zawory regulacyjne znajdujące szerokie zastosowanie w instalacjach wodociągowych. Podstawowe funkcje zaworów: regulacja i stabilizacja ciśnienia, ograniczanie przepływu, podtrzymanie ciśnienia, kontrola poziomu wody w zbiornikach oraz upust
  • Hybrydowa przepompownia ścieków. Urządzenia przeciwzalewowe na zewnątrz i wewnątrz budynku. Wpusty i odpływy. Biblioteka CAD dla projektanta. Formularz doboru separatorów
  • Przydomowe i lokalne oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych, rozwiązania do 4000 RLM
  • Elementy zwieńczeń przypowierzchniowych z tworzyw sztucznych do studzienek kanalizacyjnych. Skuteczne sposoby regulacji i posadawiania włazów i wpustów wpływające na komfort użytkowania  nawierzchni dróg publicznych.
  • Prefabrykaty dla odwodnień i kanalizacji - cechy użytkowe wyrobów, wymagania podstawowe dla obiektów budowlanych. Parametry techniczne i obowiązki producentów według Norm Zharmonizowanych.
  • Nietypowe rozwiązania indywidualne z zakresu wentylatorów i wywietrzników dachowych. Wentylacja hybrydowa w kontekście badań aerodynamicznych, pomiarów parametrów przepływowych i akustyki użytkowej. Zestawy rozruchowe, zestawy sterowniczo-zabezpieczające i układy automatycznej kontroli ciągu w praktyce
  • Dobór i projektowanie profesjonalnych odwodnień ze stali nierdzewnej, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym. Włazy gazoszczelne, z siłownikami w wykonaniu modułowym i specjalnym a także wszelkiego rodzaju wyposażenie pompowni i orurowanie ze stali nierdzewnej
  • Sieć infrastruktury technicznej, przyłącza i  wewnętrzne instalacje sanitarne - budowa i przebudowa w świetle obowiązującego, znowelizowanego Prawa budowlanego i przepisów. Konsultacje merytoryczne

 

Unikalne rozwiązania techniczne obecne w przewodach i kablach oferowanych przez nkt cables. Nowe wyroby w ofercie nkt cables

Systemy prowadzenia tras kablowych - aktualne i nowe rozwiązania

Projektowanie systemów elektrycznych. Dobór zasilania gwarantowanego w systemie zasilania obiektów

Instalacje telekomunikacyjne w budynkach wielorodzinnych w świetle obowiązującego rozporządzenia MTBiGM - projektowanie, realizacja, wsparcie techniczne