BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM POMORSKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

04 WRZEŚNIA 2018 r. (WTOREK)

Sofitel Grand Sopot, Sala Balowa,
ul. Powstańców Warszawy 12/14, Sopot


  • Metody prawidłowego projektowania lekkich i wytrzymałych konstrukcji podatnych  przy zastosowaniu rozwiązań typu UltraCor® w budownictwie drogowym.  Innowacyjne i ekonomiczne przepusty żelbetowe CON/SPAN oraz  zalety ścian oporowych  z gruntu zbrojonego ViaWall i  ViaBlock
  • Elementy zwieńczeń przypowierzchniowych z tworzyw sztucznych do studzienek kanalizacyjnych TVRT -  skuteczne sposoby regulacji i posadawiania włazów i wpustów wpływające na komfort użytkowania  nawierzchni dróg publicznych
  • GRUNTON samozagęszczające się mineralne mieszanki do wypełniania wykopów, nieczynnych kanałów i zbiorników; INSULARIS PIANO  pianobeton o doskonałych parametrach izolacyjności cieplnej i akustycznej gwarantujący dobre wypełnienie przestrzeni wokół rur i innych instalacji oraz DECO dekoracyjne, kolorowe nawierzchnie betonowe z wyeksponowanym kruszywem jako nowoczesne rozwiązania firmy CEMEX dla budownictwa drogowego
  • Rola retencji wód deszczowych poprzez zastosowanie rur na bazie kruszyw bazaltowych w systemach kanalizacyjnych jako najtrwalsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Nowe trendy w kanalizacji dzięki zastosowaniu nowych produktów
  • Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych StormTech do zagospodarowania wod deszczowej, które  wspomagają lub zastępują tradycyjne systemy kanalizacyjne, zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, a także skrzynki rozsączające, rowy przydrożne i drenaże rurowe
  • Zasady prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z powierzchni ulic i parkingów. Rozwiązanie systemowe pełniące funkcję krawężnika i odwodnienia liniowego. System odwodnienia szynowego. Odwodnienia liniowe - techniczne z rusztem z polimerobetonu
  • Nietypowe rozwiązania architektoniczno-przestrzenne oraz platformy parkingowe, parkingi pół- i automatyczne, obrotnice oraz  podnośniki samochodowe. Zasady projektowania i doboru systemów automatycznego parkowania
  • Stabilizacja gruntów PolGrid i wzmocnienia podbudów drogowych i kolejowych za pomocą geosiatek o sztywnych integralnych węzłach. Wykorzystanie grodzic winylowych EcoLock w inżynierii lądowej i wodnej
  • Proces budowlany w zakresie inwestycji drogowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, specustawy drogowej oraz KPA