BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM ŁÓDZKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, BIUR PROJEKTOWYCH, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

5 GRUDNIA 2019r. (CZWARTEK)

Centrum Konferencyjno-Bankietowe RUBIN
sala: Bankietowa 2A
93-232 Łódź, ul. Lodowa 94


 • Metody prawidłowego projektowania lekkich i wytrzymałych konstrukcji podatnych  przy zastosowaniu rozwiązań typu UltraCor® w budownictwie drogowym.  Innowacyjne i ekonomiczne przepusty żelbetowe CON/SPAN oraz  zalety ścian oporowych  z gruntu zbrojonego ViaWall i  ViaBlock
 • Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego, w betonach konstrukcyjnych  oraz w  mieszankach mineralno-asfaltowych
 • Nowe podejście do stabilizacji gruntów. Wysokiej jakości spoiwa wapienne  oraz urządzenia zapewniające obniżenie kosztów budowy, podniesienie efektywności i optymalizację czasu pracy
 • Stabilizacja gruntów PolGrid i wzmocnienia podbudów drogowych i kolejowych  za pomocą geosiatek o sztywnych integralnych węzłach. Wykorzystanie grodzic winylowych EcoLock w inżynierii lądowej i wodnej
 • Georuszty heksagonalne Tensar TriAx  - efektywnym sposobem stabilizacji dolnych warstw konstrukcji oraz optymalizacji nawierzchni drogowych
 • Słupy kompozytowe – nowy wymiar jakości i bezpieczeństwa Infrastruktury drogowej. SMARTPOLE CROSSING – aktywne przejścia dla pieszych  z doświetleniem
 • Kompleksowa inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego w praktyce. Drogowa bariera ochronna redukująca hałas, tymczasowe bariery stalowe  oraz ochrona dla motocyklistów i ochrona przed drogi przed gadami
 • Konstrukcje oświetlenia drogowego, systemy prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Projektowanie zgodne z założeniami norm oświetleniowych  PN-EN 13201
 • System regulacji i posadawiania włazów i wpustów w oparciu o elementy  z tworzyw sztucznych, charakteryzujące się innowacyjnymi, uniwersalnymi rozwiązaniami oraz wysoką trwałością eksploatacyjną
 • Systemy zbrojenia warstw asfaltowych na przykładzie wyrobów Saint Gobain ADFORS
 • Warunki techniczne dla dróg publicznych i ich usytuowania - w wersji obowiązującej od 13.09.2019 a zgoda na odstępstwo